Lakshmi Narayana Hridaya Stotra

Shree Lakshmi Narayana Hridaya Stotra

(If you cannot read this, please download and install the Baraha Font or try the JPG versions listed below.)

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

This stotra was written using Baraha !


sɤq WSr xi krl vsM ||

( Ys L xuW

ppu: xuUq Ci Saolk: )

 

mi ux xuha mɩ Wxi aSlui ||

sɤq krrxi qlh x pui mju mi: ||

 

Mvr miuxlqUulS l

mɩrpruU imɩWxi |

EcNiM xSv mUqMxxj

krr̲kvlimS ra elɧq ||

 

rxmɩxlxj umsMOiO mɩ mɧriɤ

apUuilpxilpUlqi vpuxUr |

sɤqSuraeSqhalZci: xlmi

WqMolir x mɩ Wxi qq uxi aW

xu qasrrѣ ||

 

Wxiɲrl Mqs kUrliq xussr |

WUlmUxrѣ sɤq Su uccr || (mvm Ai xqmh)

 

vZcɢaS Wxi vpuh vpll |

qq SW sɤq: xu x̮ mSrl || (mjl MUvr)

 

Ys L sɤq

MqskUhr xWuWlr xuW ||


 

sɤq WSr xiq |

 

ulS sɤq mWxiqZ vѮeqolSp

iem MlMuxl xupveeusa |

oemU MlMMsv Wqmɩ Sklqkr

vɣ xMsell uvhuqMxxj |1|

 

qixpar ell xiqsɤq xlil

xu MqTsumi xAklMxZuW |2|

 

xuUq lir Suv iurmUi qlx

iuSɥ vUxkiu peq mUqU |3|

 

xqxi xmixZS qWʹr

xqxi xparMU qWʹr

xqxi MsrhMU qWʹr

peqrW lMU qWʹr |4|

 

uɥl xqmixZS xlil

ucɧ uapiMU qlWU

Alli xqqS xZmSrl

lqqrW piMU WUmr |5|

 

xqxi piiUxxijiuq

xqxi pYϵU uɵm

iɳxi riuɲiU uxiiuimSmɩ

mhqqrW |6|

 

SUSr SZbiqmWǧ

iuimSmɩ qrx̳kxiu

Sli ucNSlWipi:

mMOYvUpwcq : |7|

 

Aqo mxS Mh xkrS SwOr

qq iuimSuhbWqq Mwu

AsMr mhi̾ivMW̧

iuimS mɩras mhqqrW : |8|

 

vir lqxi vUhaiUhr

Mir lqxi Mqlrahɴrr

ir lqxi SUiYvrMUhr

kɧr lqxi klklrxU̮Sr |9|

 

vYir lqxi vvvZUxxiir

Uir lqxi UelMU xSUr

pYir lqxi puxaU iUMr

qir lqxi qkxkl usspr |10|

 

sɤq lqxi vpsɤhsͤir

xkr lqxi vuxɮxmeir

kir lqxi qiSaipelr

air lqxi uUxɪiSrMr |11|

 

Sur lqxi SuSuahcir

pir lqxi puljulvlr

Sɧr lqxi kUhkUusspr

mwOr lqxi mwqusspr |12|

 

xiuSUSr uSZWǧr

lqxii xuprmWǧr

uvhuɤxjs xxjir

lqlq: xuupiSr |13|


eri eri sɤq sɤhsǢia

eri eri mɩ mɩxɩpul

eri eri uɱ uvhuqMxxj

eri eri xqrM xuxqmiMU: |14|

 

eri eri Su Su xbp mer

eri eri pS pauparm

eri eri lir lqsɥlu

eri eri xir xupiiUxj |15|

 

eri eri Uqr UapiUxj

eri eri vѮ vѮeqolSp:

eri eri Mli Mliqɰxia

eri eri vi vaqadNxqr |16|

 

rxr: Msr: Mqsuɱ

Sxc vɢmqZxc Su:

eulixum xvɣrxi mpiuqm:

mUqrvxi |17|

 

mSoe

( A D r m M s W)

 

ssZ lOs ukqq smq uxerliUq

iur usZiurqiSi ii Tsmmir

iSliUis xTOq Mqsuxl Uqq

xqmr xqSMq xMspar xxcMq |18|

 

iSSq iqUq Ts xmOq Mqsuxl

ʹrq xqSMq SW xu parxr xcMq |19|


 

qZoe

( q q A ur r p x )

 

Msr i rj Su euli xcUcU:

rj xmiMU sɤq: xuS xmxS q |20|

 

rj uvhku lir xuMs x̳uvri

iju xuMssɤqqr xrYxqmr |21|

 

xu xZrmSSu pɣlqprmS

AcsqMrɦl Msqrluvi |22|v

 

qSxi qiTs mUqmSsɤq: xTOMs

xSuMPluxi Msqlrlr:

uxi xirsM qqucx sɤquUMs

r: iɲm luxi Msqxi MUr: |23|

 

loe

( b b b b b b b b:)

 

iu̳ir qqaw UoS Ms uxi

xrclSqx ruɱusɤqmi:r |24|

 

xuqas xmh xurxqlui

AɱSqWsɤqxiiMs qr iɷi |25|

 

Al iqU Wli vkɥl mMvM

xur mSqxi iui Ms qrxxji |26|


Asɤq WUi ͤm iq: xrmp rj

ulli qqɴr xiuiMs qr xxji |27|

 

Lr qasimiiuiMsr lkri

qr ixqiijxq mɧqxq xjixiu |28|

 

puSuvparW parulxq pau

iuimxSiuuɧW sMqilqxii |29|

 

e oe

( :)

 

mlx q iuq Msru rxq

Si: xqaN qqaixiuq

mU mSǴup xmxɳ

qrrccilmuvSsɤq: |30|

 

uMP xjisɤq: xqacN qqai:

lUrhl xW qq mSwOrusMr |31|

 

xirsM xjisɤq xiuq qqacN x̳k

uxSul xWi mxS uUS pu |32|

 

iɲm xji sɤq: vbqacN xui

uvhl xWiSu ealqi: mxSq |33|

 

Uqokxji sɤq:xqacNxqku

iui m S̷ xkr xiiq q usMr |34|

 

Uap xji sɤq: mUmh WUhqr

xqacN xqacN xjiuv miqq |35|

 

xjUpu qWsɤq lɶs pu lqs

mxɳ MqsSu mxɳ Sr pu |36|

kU qWpq iuSli:xj qWlk

vbqSir mUi: mSvr xqmr |37|

 

uxlkU uxS uxkka mqr

iuiMYvaixuxu vb q xmSvr |38|

 

uwhmr Uap xqxjTsS vu

iuɪpaiWqSl xmSvr Svr |39|

 

Uxisai sɤq: vbqacNqmU:

l el mUqq m qiq xmSvr |40|

 

Aupu qluacNbqacNqmU:

q uix pUWirYiu Mqq aUu Uq |41|

 

Su vb xqacN kUhapxxji

qixiuSpir pirͥW qariuq MiWsi |42|

 

Eͨɸ eaWiu q xqͨɸ xeaW

Arl WqMsvl xuhl xmUil |43|

 

lɤmiq xq̢wr xqkir qqai:

xqѳill piu xqkW kUliUi |44|

 

qix̳kq xqacN qSWi ̢mUxi

mxS rx SSbsɤqqlrlai: |45|

 

Amuv sɤqxiu xjU pu WUhqr

xxjU pu xmir mxS uUS pu |46|

Alr iu ijSu lklq xqmSvr

Ahl xWi Siu xUq xS |47|

 

qr iɷ ij lir rjSSv iɷx

Apr M q Su qWsɤqlqxii |48|

 

xqacN qWsɤq: vѮeqolSmp

mxS mUi: xjiu mhi q usMr |49|

 

sɤqpu aipx rɧ rɧ WUhqr

iɧ iɧ xjiiuq ium mSvr |50|

 

Qx oWk pq mUmh WUhqr

qq qkl i Wxiqusqoiqmr |51|

 

msɰarSrsɤq: xqxi mUuxl

mxS q qWsɤq: mUmhqlUj |52|

 

ArkrSv xuw laUw xqxji

upuuukrr xqacN oslui |53|

 

xqacN xqacN qqa pu xxjU

MhUx lwvrlS lɲr usxl |54|

 

x̳kxiu qWsɤq xiuimh qq qxiM

Mhxkrq iurpvc xjUM |55|

 

xuUeaWsɤq: xqacN qSlui

xjiuv mUi qͥɱ mxSlprM |56|

 

xSU qxiM Wxi qq iu mrmr

xuUeaWsɤq xiuiMsqriɷi |57|

AɱS qWsɤquvh uqMxxji

mirYv M q m U q vUhai |58|

 

mxS q qWsɤq: xmxS qWvu

Acs pu xmir xxiU pu qSaW |59|

 

ruͨɷi uSwc quɨuɳq iɸi

ru̲whvN ruɨu iuiM m qr |60|

 

cSMs rj vYs uki x Sl Sl

ij Sr i qrru ukiqpuki |61|

 

rj uMhPlaU rj u UxaU

ij qɰul iɸ xjU uvh l xW |62|

 

ral Sr lir rj iɸx uvhl

ij qɰul iɸ xjU uvh l xW |63|

 

lUrhxr Sr pui rjxi

lUrhm iu iMqs rjxi

lUrhxiuqm lirqp iju

i iɸi S qqm Srui : |64|

 

uɥlu̮ Sr M :

xparu̮ M q aW :

Srxu̮ Mi qr :

xuhu̮ M q aW : |65|

 

l q irej: iMsmuss

xɰ cliqh Mqkl

uɵxr qipu xmxɳ aW

Msɧv c mѧua |66|

Mͤ oe

( A D r L)

 

AɱSrr iuqelQoeq

iuqu xMU lUɢixiuq |

iur kiɶoepuQxbͶɧ

cUq iu Su uwh: |67|

 

oSSr Su

uSɶm l vYlr:

qWqlq iu xiiq qlSW

vYlr Mjq |68|

 

Aqo ! iuixuYrl xԣ xԣl rlc

il xuM xuSrsiul xSUq |69|

 

pui vUh aiu| Mij:xr: mUil:

Ci xclir qlx iqW vUh ue |70|

 

Alli lir xZlxiuɰxiuimUrh:

Ci uSmqḫ Su iu vUh ue|71|

 

iu miɥ qɰ l lvrlirmYuci

Ci xclir xclir mhlxkUrqrW |72|

 

iuSSlxiuW qixiuiMm qr uɱi

ruixmhMq:xriuɬW Srlk |73|

 

hqɧ l vYlq eui: Mmmul

l euliW ese es irYiu esaW: |74|

 

rj W mѧuixsreell mxlimil

uixiuUiqair xmhri uixs |75|

 

rS xr iu mѧW qi iuq rS qqM

SrmrkUxilr xkpUvc qq |76|

 

qar l ahsvm qr SvM qlSU

mxl u̷ olSl rwh c l q qi: |77|

 

mmlqWquar Srsl iuqah:

Srlr qSlrxi iu Mŧ eair |78|

 

ukl W xwON xrɨu Srsi

Aqr u l x뷶 SwSxr ujSr: |79|

 

Mm qSae M i iuW M u iSae:

ucr SWq uɨ iu Su Srlk |80|

 

qi mi iu a xɪi

xiuqlxeul Wi pi

Alrɳ qlr eaSMlj

iuqu xu qq Su xir |81|

 

WSr oe

( A cwO M M xuW)

 

AɱS sYvqpu xmxɳl uvѮ

ugl xZM kSa

Al Wl ̧ahiU

mll l pu xmxɳ |82|

 

Avw uaeɱ qsmWl

lu lu xmɸ xuYmSrl

qqW euWa xUa liM

pu mxɳ uSlc q : |83|

 

xqxi xmɨ uUO ql

xqxievcr pxql

uwh mr iuq puSmrql

uaSuiq lql mxɳ |84|

 

pir lil xMsj x̮mS

xsuhr Sr mSSb

xuh S iu xqZ pu

WUhqrq lql mxɳ |86|

 

xqxi ublb ulvMUh

xqxi pɣUh ucɤh

Alli xpar xZmSrl

WUhqr q lrl mxɳ |87|

 

Su mxS Srlriqr qɽ

SuSlj puSu ahpuDZ

qixiju pu x̳Wi Svq

mir xq qq qZ pu xmxɳ |88|

 

q uix pUprSlMUmixi

qs qqi qr SlSrlMm

qi: xqmr qS MhMOɤ

qasroeqW l: xe elq qi: |89|


MP oe

( :)

 

MOɤ CW MqSM iu qlxxcliqh:

MU: xUi: xS lulkxiuquSU

puiuu SrxU qq Uxrl cluW

qZ iu MslkuukuNij mS |90|

 

rjUxxmvlirim

xuhi xriMqs iji

MOɤ xxmvli ell

qaslqm qasiu |91|

 

SWi lxii uc: muvɰi Uqiu vUh mmɱ

Ai: xSͥxqɳ prmSɨu xWu mir qrx̳kW |92|

 

MsmSqh qhl xWixUqr xi MsqrUxl Uxrll

Axi ri qq c SM vUmhmS xmڷ: xuh umv: xjUeaq: xW |93|

 

AɱS uvh: xjUkqmɦ iuqumir qrx̳SW

AɱS sɤqxiuSlaWh mS mS q lkSvlxri |94|

 

AɱS sɤq Sr mP: xUersɤqqcs ili

qWSUSm pulRrxi Slur: xjUi mri |95|

 

rxr xqUhqɧh ivO xr̲vhussp

ixrpϷ SSirv i msri mѧui |96|

 

CS UWxr Sr xuMq TsmS

em: mcxWx i mUUhqcri |97|

 

Tsɴi

 

̧MsqMMs u lU p̣ xqlui:

r: mPcNhrɲm x ri mUq r |98|

 

qWsɤq xq̬vr lvpauuxU

CS ϾSr emir mcuU klpui |99|

 

All Srlɳ aphr cpqli

SSi iiMs mѧ eri mi: xur |100|

 

lUh uju lr sɤqϾSrqli

es mi c iɲv qSparleri |101|

 

r A͵lqx c vYsmɤ Uqixu x̳WiM pYir

mPjMUuU Mspi

xuh qr xuvO |102|

 

r LM pѣuWqMuw

uvѮk: xmiiuUem

x qSparm UqMOɤɰuixWxɤ vikM : |103|

 

vb p̣ WUSxSxr mxɳ qǧj SQM lɸ

aU: xqi lqsoko̮ mSW qi: mUq mS : |104|

 

mjumiiu mvqiu upiux uukjx̮

xmhMi oWuvpa mSW q Su ml: mlxiu |105|

 

uSj x̮ oWsMuvr ur: xjUiu sslxpa

mSsoS xMsjx̮ mSW q pau elqelql |106|


 

xuhu̮ M q aW :

Msrhu̮ M q aW :

upiu̮ M q aW : |107|

 

vU oe

( r W M s m )

 

krr sɤq mWxiqZ MOosMpxl

uɱѲhoUuUkU pvhQr xvp

oemU xUxera opi xuhmɧ

pɧ rѣ qWUprS qɽqmrcriɴ: |108|

 

aѽiaѽam iu aWhxqiMi em

x̮pui q Su iui mxSlqr xji |109|

 

Cirjuh UWxr sɤqϾSr xi xmh |

 

 

lUrh Sr xi

 

Axr lUrh Sr xi qW qlxr paul Hw: |

Alѷm NlS:| Alirr:̧ɷm NlS:| sɤqlUrh Sui

oeq | ṿ: | MsM | sɤqlUrh mxS xkrj em

ulra:||

 

MUlrx :

̾Srlrx:

 

qɳUrheriUiraѸpr lq: | ̾Srr lq:

lUrh: mooqWi ielpr lq: | vUx xuW

lUrh: mUSu Ci qkrqpr lq: | vZr uwO

lUrh: mU kriirlqMpr lq: | Mucr W

lUrh: mU kqi Ml̷Mpr lq: | lɧrr uwO |

lUrh: mUkq:Ci MUisMU mڸpr | Axr TO |

LS Svq xSvll oSlqlqɶɢr xuW ||

Luqu SvSv oSlri

 

krl

 

Exui xqpx: cSlSM SWul

vZ cɢ aS mɩ kU krrrqϵU:

sɤq kUpr xlvsɷ: xuqiah qkra:

o ur vu Wv SuvcɢSMUm |1|

 

xur qlkM pYir lirlvrw p̣ql

qirŷumkrrɶ vZ uU pr:

ESSir xMv mi ux xqcri

cipe uvsɤ krr sYvq mi WU |2|

 

qs ql rj ṿ emiu |

lUrh Sr mUrh Mri ||

 

lq lUrhr (108 em )

 

qsɷM

 

lUrh: mU: eriUiq lUrh: mU: |

lUrh: mU o lUrh lqxii ||3||

 

lUrh: mU Su Si lUrh: mU: |

lUrh mU i lUrh lqxii ||4||

 

lUrh: mU kq krl lUrh: mU: |

lUrh: mU kq lUrh lqxii||5||

 

lUrh:mU u uɱ lUrh: mU: |

uɵ lUrh:xYvɳUrh lqxii|6||

 

lUrh kukei ei lUrhcNu:|

ei lUrhSlS lUrh lqxii ||7||

 

UulUrhxiexclS lUrh qWl |

u̻lUrh:xYvɳUrh lqxii ||8||

 

lUrh: Emxr:xrɪlUrh: mU: |

lUrh: mU ok lUrh lqxii ||9||

 

lUrh: Ts qZr xklUrh: xZq |

xur lUrh : vѮ lUrh lqxii ||10||

 

lq lUrhr xuW (108 em)

 

 

mjl SvM

 

lUrhxiuqux SWUZr WS xji: |

mUM: mrqhl iur mUiqlx : ||1||

 

iuSɥ vUx Siu emq elmul |

llmxlqah puMipu pkM: ||2||

 

pujMipu pii puxZr mSpu |

iulqr qWi uɵ iuru mUMsmi ||3||

 

iuSkɷl qɧh xu xujMUh|

iuqu i mixMi qq Mqlxqmr ||4||

 

l q iuSlrxixi iuSlr l W Sui

iuSlr lW elq msM mhr mM ||5||

 

ruixxUM pu ql:xj puliqM:

iuix̮pui xɱ: xuS xuS up ||6||

 

mmlqWquar Srsl iuqah:

Srlr qSlrxi iu Mŧ eaɧr ||7||

 

iurmrW l xxO xɨu Srsi |

Aqr lu xwxOSwkxr ujSr: ||8||

 

mmxbmUi: mmiq mmmkM |

iuSlr: Mi mmprxixi eaiis ||9||

 

iuqu qic mi iuqu iuqu olkѶxZ iuqu |

iuqu uɱ Suh iuqu iuqu xu qq Su Su ||10||

 

mjlSvMcu qsɷM qjmu |

r:mPcNhr̳ir ixr sɤq: xjU pui ||11||

 

lUrhxr ̾Sr xupϷTs mSq |

sɤq WSrM xi rS ci̲lMi ||12||

 

iixu lwTs m sɤq: Mkri xuS |

riixMsi xi xupϷ TsmS ||13||

 

sɤq WSrM cu ij lUrhiqM |

em: xMsMir xul Mql umlri ||14||


lUrhxr WSrqS emiu ii: mU |

sɤq WSrM xi emUrh ml: ||15||

 

mllUrh emiu mlsqWS emi |

Lu qkr ̲uUh emxMsi W ii ||16||

 

sɤq WSrM xi xu Mq mMviq |

iɲeemSM MrSuiixMsi vp ||17||

 

xulMqlumli S urk pr WUi |

amrqiixS Mr xu mMvri ||18||

 

Ci aѽiq vx oSM: mUmmi

ixqixu mrɦl amrixkrixk: ||19||

 

rɧ iimxiMq iɸ ssYvqlUrhiqM |

pi mvcuis pr iɧ l eri ||20||

 

sɤq WSrM m ukl xkrixk: |

pauU c Uɧc merimxiMrq ||21||

 

xuS xuS lir arixkrixk: |

amlixklssM klrpui lͶi ||22||

 

|| Cirjuh UWxr EUpa lUrh WSr xi xqmh ||